Sommelliers Choice Awards
VinoAnnata VinoPunteggio
Barbaresco Montefico201991 punti
Barbaresco Ovello201992 punti
Barbaresco Asili201991 punti